Belangenbehartiging

De ontwikkeling van de paardensportsector gaat razendsnel. Zij krijgt economisch en maatschappelijk steeds meer betekenis en wordt steeds professioneler. De paardenhouderij verdient daardoor een actieve rol in het proces van beleidsbepaling en regelgeving. Daarom heeft de LLTB eind 2006 het besluit genomen om de belangenbehartiging voor de paardenhouderij in Limburg ter hand te nemen in een aparte vakgroep Paardenhouderij.

De LLTB Vakgroep Paardenhouderij zet zich bijvoorbeeld in op gebied van Diergezondheid en welzijn; Ruimtelijke ordening en milieu en Kennis en innovatie. Kijk hier voor meer informatie over de LLTB Vakgroep Paardenhouderij.

In de Sectorraad Paarden werkt de LLTB Vakgroep Paardenhouderij samen met andere partijen aan de landelijke belangenbehartiging voor de paardensector.

Ruud Pruijsten, secretaris van de LLTB Vakgroep Paardenhouderij, is tevens vicevoorzitter van de Copa Cogeca Working Party on Horses. Deze partij vertegenwoordigt de belangen van paardenhouders uit 27 lidstaten waardoor werk kan worden gemaakt van belangrijke agendapunten zoals btw, identificatie en registratie en diergezondheid en -welzijn. Het is immers belangrijk dat Europese afspraken door alle lidstaten op dezelfde manier worden geĆÆnterpreteerd.

Doel is om ontwikkelingsmogelijkheden voor de paardenhouderij in het vizier te houden en om overbodige administratieve en financiƫle lasten te voorkomen. Er wordt op alle dossiers samengewerkt met de andere agrarische sectoren en er wordt kennis uitgewisseld tussen sectoren en lidstaten.

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal